PASTEL
jana hejlová

 Galerie     Barvy     Kontakt     Výstavy
Jaro
Správně vidíme srdcem, co je důležité je očím neviditelné.

Antoine de Saint Exupéry  

Jana Hejlová letovická rodačka (1960), své obrazy maluje na barevný podklad kombinovanou technikou, v níž převládá uhel a pastel. Autorka ve svém díle odráží realitu. Čerpá z ní, zachycuje pravdivé prvky života, ale nekopíruje skutečnost, nýbrž umocňuje ji symbolikou, která vyvěrá z jejího nitra, z vlastního nazírání, zvnitřnění a uměleckého ztvárnění této reality. Obě tyto roviny - realita i symbolika - se v obrazech navzájem prolínají. Celkovou působivost jednotlivých obrazů dotváří citlivě zvolená dominantní barva, neboť stejně jako v životě i v díle Jany Hejlové mají barvy své důležité místo.

Mgr. Marie Nečasová