PASTEL
jana hejlová

   Úvod     Barvy     Kontakt     Výstavy

Poselství obrazů - nabízet protilátky proti temnosti duše s morálním nadhledem. K srdci vede vždy klidná a jemná cesta. Proto obrazy nejsou provokující, ale spíše ukazují cestu ke světlu a radosti. Hovoří ke každému vnímavému člověku do jeho konkrétní životní situace. Této působivosti autorka dosahuje tím, že hlavní myšlenku každého obrazu vyjadřuje volbou základní barvy, symbolikou a citátem.

Láska

Láska

Láska je shovívavá, dobrosrdečná, láska nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává

sv. Pavel


Kouzlo lesa

Kouzlo lesa

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nekrásnějším dnem v tvém životě.

Mark Twain


Světlo mezi listy

Světlo mezi listy

To nejkrásnější je mít krásu pro druhého.

Vojtěch Kodet


Modrá země

Modrá země

Naše planeta je modrý vesmírný koráb, z jehož paluby visí girlandy orchidejí, nad kterými tančí balet kolibříci a motýli. Obrovská zoologická zahrada, plná vůní a ptačího zpěvu. Pokaždé, když ráno vyjdeme z domu a rozhlédneme se, vězme, že jsme na palubě velmi neobvyklého plavidla.

Marek Orko Vácha